Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

16.07.2018 11:24

Oznamuji touto cestou, že došlo dne 10.07.2018 k podepsání Dohody o ukončení smlouvy o dílo s firmou Cogistav. Mgr. Hana Pěnková, ředitelka MŠ


Dohoda o ukončení smlouvy o dílo anonymizovaná.docx