Výzva k podání veřejné nabídku - Revitalizace vstupu do MŠ

23.03.2018 11:17Zadávací dokumentace.pdf

Výzva k podání nabídky.pdf

Příloha č. 1 Projektová dokumentace-bezb..pdf

Příloha č. 1 Projektová dokumentace-IMG_20171018_0005.pdf

Příloha č. 1 Projektová dokumentace-IMG_20171018_0006.pdf

Příloha č. 1 Projektová dokumentace-požárně bezpečností řešení.pdf

Příloha č. 1 Projektová dokumentace-příloha č. 2.pdf

Příloha č. 1 Projektová dokumentace-příloha č. 3.pdf

Příloha č. 1 Projektová dokumentace-příloha č. 4.pdf

Příloha č. 1 Projektová dokumentace-příloha č. 5.pdf

Příloha č. 1 Projektová dokumentace-příloha č. 6.pdf

Příloha č. 1 Projektová dokumentace-technická zpráva.pdf

Přílohy č. 2-3 ZD.doc

Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Příloha č. 5 Neoceněný výkaz výměr.xlsx