Informace před zahájením školního roku 2017 - 2018

13.07.2017 00:00

Ve čtvrtek 7.září 2017 v 15.hodin Vás zveme na zahajovací rodičovskou schůzku, kde se dozvíte, co vše chystáme, seznámíte se s kolektivem MŠ, který se o Vaše děti bude po celý rok starat. Dostanete také informace o nabízených kroužcích a aktivitách, o spolupráci s jednotlivými společenskými a kulturními institucemi ve městě. V neposlední řadě také o platbách, které jsou potřeba hradit každý měsíc zpětně, také si odsouhlasíme provozní dobu MŠ a platbu 300 Kč na divadla.


Těšíme se na Vaši návštěvu.