Novinky

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

16.07.2018 11:24
Oznamuji touto cestou, že došlo dne 10.07.2018 k podepsání Dohody o ukončení smlouvy o dílo s firmou Cogistav. Mgr. Hana Pěnková, ředitelka MŠDohoda o ukončení smlouvy o dílo anonymizovaná.docx

Oznámení o výběru dodavatele

24.04.2018 10:01
Oznámení o výběru dodavatele.pdf

Oznámení o zrušení

23.03.2018 10:00
Oznámení o zrušení výběrového řízení.pdf

Výzva k podání veřejné nabídku - Revitalizace vstupu do MŠ

23.03.2018 11:17
Zadávací dokumentace.pdfVýzva k podání nabídky.pdfPříloha č. 1 Projektová dokumentace-bezb..pdfPříloha č. 1 Projektová dokumentace-IMG_20171018_0005.pdfPříloha č. 1 Projektová dokumentace-IMG_20171018_0006.pdfPříloha č. 1 Projektová dokumentace-požárně bezpečností řešení.pdfPříloha č. 1 Projektová...