Dana Javorková a Hana Pěnková

    Ve třídě Koťata je spolu s ředitelkou MŠ Hanou Pěnkovou p.učitelka Dana Javorková. Systematicky a důsledně vedeme děti ke slušnému chování v kolektivu i ke kamarádovi, rozvíjíme děti formou her po všech stránkách, podporujeme růst dětí v čem jsou dobré, jisté, tím podporujeme jejich zdravé sebevědomí. Připravujeme děti na vstup do školy podporou samostatnosti a vedeme je k odpovědnosti za jejich jednání. Nabízíme pestré činnosti pro rozvoj pohybových dovedností, výtvarnými činnostmi podporujeme smysl pro krásno, navštěvujeme galerii, knihovnu. Rozvíjíme dětem slovní zásobu čtenými a vyprávěnými pohádkami a příběhy.

Obě učitelky vedou logopedii.