Helena Vavřichová a Radmila Buková

    Ve třídě Srdíčko jsou také zkušené učitelky, které svými nápady vybízí 3-4 leté děti k hrám a k výtvarnému tvoření. Podporují v dětech zejména fantazii ve tvořivých hrách, která je základem pro zdravý růst dětí. Zde mohou vyzkoušet své schopnosti vyjednávání, komunikace a strategie, posilují si vůli, trpělivost, rozvíjím pohybové dovednosti a díky paní učitelkám se dozví v průběhu roku mnohé o podřipských tradicích a všelidových zvycích. Pohádkami si rozvíjejí cit pro dobro a spravedlnost.

Paní učitelka Vavřichová vede logopedickou nápravu, paní učitelka formou logoprevence rozvíjí jazykovou obratnost v říkdlech, básničkách a rýmech.