Marcela Kubcová a Zděnka Šímová

    Další členky našeho týmu jsou Marcela Kubcová a Zděnka Šímová. Pečují o děti nejmladší, ve třídě Sluníčko. V této náročné práci si vedou zdatně, se zkušenostmi získaných lety praxe a z péče o vlastní děti a vnoučky. Seznamují děti s novým prostředím, učí se spolu pravidlům a zvyklostem školky, upevňují si základy stolování a hygieny, zdvořilostních návyků a kamarádského chování ve společenství soukmenovců. Spolu s ostatními se zúčastňují společných aktivit MŠ, jako jsou divadelní vystoupení, sportovní a dopravní hry, návštěvy galerie a knihovny, výlety.

Paní učitelka Šímová vede logopedickou nápravu vadné výslovnosti.

Marcela Kubcová vybírá "školné a stravné!.